<p>ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ..</p>

ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ..


Write Comment     |     E-Mail To a Friend     |     Facebook     |     Twitter     |     Print
By Sannu Monis

 

  

 ಕವಿತಾ  

 


ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ

 

 

ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ.. 

 

 

ಹಾಂವ್ ಕಶಿಂ ಉದೆಲಿಂ...??

 

ಆಜ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೆಂ
ಅನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಂ?
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಆಸ್ಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರ‍್ತೆರ್?

 

ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್ತಿಂ..
ಎಕ್ ಆಂಜಾ ಪರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೈತಿಂ..
ತಾಕಾ, ತಾಣಿಂ_ಹಾಣಿಂ ನಾಡ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ!

 

ಬೊಟಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊತಿಯಾ ಪರಿಂ ವಿಂಚುನ್..
ಕಯ್ರಾ ಪರಿಂ ಬಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ..!
ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲೆಂ, ವರೆ-ವಿಂಗಡ್.. ಕಯ್ರಾ ಪಂಗಡ್..!

 

ಹೆಂ ದುಃಖ್ ಮ್ಹಜೆಂ-ತಾಚೆಂ, ಸುಖ್ ತಾಂಚೆಂ, ತಾಕಾ ರಡಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ?
ಮಾಗೊಂ ಕಶೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಶಿರಾಪ್? ಪರಾತ್ ಎಕ್ ಉಟಾತ್ ರುದಾನ್..!
ಆನಿ ಉದೆತ್ ದುಃಖ್..! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪರಿಂ ಧರ‍್ತಿ ಭಿಜಯ್ತ್.. ದುಃಖಾ ಥೆಂಬೊ ಜಾವ್ನ್..

 

 

 

  

 

 

Welcome Bellevision.com
Comments on this Article
Benet Navitha Moras, Mangalore, Kuwait Sun, May-12-2013, 4:01
Nice one!!
Lucy Rodrigues, Moodubelle/Mumbai Wed, March-13-2013, 8:49
Very nice. Thanx.
Philip Mudartha, Qatar Wed, March-13-2013, 6:06
:) nice
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation 8 + 3  = 
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. BelleVision.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Ryan Intl Mangaluru
Maria Tours & Travels

Sunshine Pride
Sunshine Pride
Uzvaad Fortnightly
Uzvaad Fortnightly

Call : 91 9482810148

Your ad Here
Power Care
Nissi Infinity
Tourist & visit visas for UAE
Palm Grove Travels & Tourism

Palm Grove Travels

Syndicate Bank
Arso
Mandavi Acropolis
Mandavi Acropolis
pearl printing
samuelsequeira.com
Anil Studio
Bellevision Cute Kid Contest
Omintec
Udupi Today
Kittall.Com
Kittall.Com

Konkani Literature World

Grace Ministries
Konkanipoetry.com
WINNYS
ABL
Bluechem
BINT AL MULLOK
cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap Nike Roshe Run nike Roshe Run Uk 6 nike Roshe Run Uk Sale cheap gucci belts cheap Louis Vuitton Belts Fake Fendi Belts cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discont nba jerseys discount nba jerseys wholesale nba jerseys cheap nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys cheap nba jerseys wholesale nba jerseys discount nba jerseys